Rekisteriseloste

Rekisteriseloste – Asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 §

1. REKISTERINPITÄJÄ
Alppilan Autohuolto:

  • Alppilan Autohuolto Oy, Karjalankatu 2, 00520 Helsinki
  • Servicom Finland Oy, Muonamiehentie 12, 00390 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Matti Pahkala, puh. 075 326 5510 (Alppilan Autohuollon asiakaspalvelunumero)
matti.pahkala@alppilanautohuolto.fi

2. REKISTERIN NIMI
Alppilan Autohuollon asiakasrekisteri

3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Alppilan Autohuollon asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito sekä Alppilan Autohuollon toiminnan kehittäminen, laskutus ja tilastointi. Rekisterin tietoja voidaan käyttää myös Alppilan Autohuollon viestinnän kohdistamiseen, mukaan lukien suoramarkkinointi, ellei rekisteröity ole tätä kieltänyt.

4. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää henkilö-, yritys- ja muita tietoja Alppilan Autohuollon palveluja tilanneista ja käyttävistä henkilöistä sekä yrityksistä ja heidän edustajistaan. Rekisteröityihin liittyviä tietoja ovat etu- ja sukunimi, yritys, y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tietosisältöön kuuluu myös asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat asiakaskohtaiset ajoneuvo- ja huoltotapahtumatiedot.

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään ja ylläpidetään normaalin liiketoiminnan yhteydessä, yhteyshenkilöiden kontaktoinnin yhteydessä sekä asiakkaan ilmoittaessa tietonsa muuten asiakasrekisteriin sähköisesti tai kirjallisesti. Tietoja päivitetään tarvittaessa Liikenneturvallisuusviraston (TraFi) rekisteristä ja Väestörekisteristä.

6. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta Alppilan Autohuollon tai sen palveluntoimittajien ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät ainoastaan sellaiset henkilöt, joiden tehtäviin rekisterin käyttö kuuluu. Tiedot sijaitsevat suljetussa verkossa, joka on suojattu salasanoin ja palomuurilla. Manuaalisesti käsiteltävät ja henkilötietoja sisältävät asiakirjat tuhotaan asianmukaisesti käsittelyn jälkeen.

8. HENKILÖTIETOJEN TARKASTUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot, jotka hänestä on tallennettu asiakasrekisteriin. Jos haluat tarkastaa tai korjata tietojasi, lähetä postia tämän selosteen kohdassa 1 ilmoitettuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen kohdistettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä lukuun ottamatta mahdollisia tilaus- ja palvelutietoja, jotka on välttämätöntä säilyttää esim. niihin liittyvien takuiden vuoksi.

Alppilan Autohuolto oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon.

Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.