Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä: Alppilan Autohuolto

  • Alppilan Autohuolto Oy, Karjalankatu 2, 00520 Helsinki
  • Servicom Finland Oy, Muonamiehentie 12, 00390 Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Mirva Kolehmainen, mirva.kolehmainen@alppilanautohuolto.fi
Erkki Toivio, erkki.toivio@alppilanautohuolto.fi

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme sekä niiden käsittelyperiaatteista Alppilan Autohuollossa. Tietoja keräämme, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin. Käsittelemme henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen sekä sovellettavan lainsäädännön mukaan ja huolehdimme yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen.

Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan henkilötietoihin, joita saamme, kun käytät palvelujamme, verkkosivustoamme tai otat meihin yhteyttä (esimerkiksi tehdessäsi ostoksia tai pyytäessäsi tarjousta).

Mihin tarkoitukseen henkilötietoja kerätään ja käsitellään?

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

  • sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
  • asiakkaan tilauksen sekä asiakassuhteen hallinnointi
  • oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen (esimerkiksi ottaen huomioon kirjanpitolain, tuotevastuulain sekä kuluttajaoikeudellisen lainsäädännön vaatimukset)
  • asiakasviestintä, suoramarkkinointi ja yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
  • liiketoimintamme kehittäminen
  • palveluidemme kohdentaminen asiakkaillemme

Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

Keräämme henkilötietoja pääasiassa palveluidemme toimittamisen yhteydessä sekä meille tulevien yhteydenottojen yhteydessä. Rekisterimme ja ajoneuvotietojen päivittämiseksi haemme tietoja rekisteriin myös Trafista, jotta voimme tarjota palveluamme mahdollisimman hyvin.

Rekisterin tietosisältö: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, auton merkki ja rekisterinumero, auton huoltamiseen liittyvät tiedot, laskutustiedot ja muut asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot sekä mahdolliset suoramarkkinointikiellot- ja luvat.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme esimerkiksi tarkastamalla tietoja muista rekistereistä (esim. Fonecta). Oman rekisterimme lisäksi voimme hankkia markkinointia ja viestintää varten henkilötietoja julkisista lähteistä esimerkiksi suoramarkkinointiyrityksiltä.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti sopimusten täytäntöön panemiseksi ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. Lisäksi tarjoamme palveluitamme oikeutetun etumme perusteella. Voimme käsitellä henkilötietoja myös suostumuksen nojalla.

Tietojen käsittely, siirto EU:n ulkopuolelle ja mahdollinen luovutus kolmansille osapuolille

Henkilötietoja käsittelevät yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt palveluihimme kuuluvia tehtäviä suorittaessaan.

Liikennevahinkoihin liittyviä tietoja siirrämme ainoastaan asiakkaan ilmoittamille vakuutusyhtiöille.

Rekisteritietoja voidaan käsitellä Alppila yhtiöiden sisällä sekä Alppilan Autohuollolle palveluja tuottavien toimittajien kanssa silloin, kun se palvelun toimittamisen ja sen laadun kannalta on tarpeellista. Henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytettyjen tietojärjestelmien ja käsittelijöiden osalta huolehdimme sopimuksin siitä, että tietojen luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti.

Toimittajat ja yhteistyökumppanit käsittelevät pääsääntöisesti henkilötietoja EU/ETA-alueella. Alppilan Autohuolto voi myös käyttää asiakastietojen käsittelyssä esimerkiksi markkinointitoimenpiteiden yhteydessä yrityksiä, jotka voivat sijaita myös EU-/ETA-alueen ulkopuolella, kun on olemassa joko EU:n komission päätös siitä, että kyseinen kolmas maa turvaa vastaavan suojatason tai soveltuvat suojatoimenpiteet, jotka varmistavat oikeuksiesi suojan. Esimerkkejä sopivista suojatoimenpiteistä ovat vastaanottajamaassa hyväksyttävät käytännesäännöt, vakiosopimuslausekkeet, sitovat yrityksen sisäiset säännöt tai Privacy Shield.

Mahdollisen yritys- tai liiketoimintakaupan yhteydessä tiedot voidaan luovuttaa toimintaa jatkavalle taholle.

Rekisterin suojaus ja henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja asiakassuhteen voimassa olon ajan tai niin pitkään kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Henkilötiedot pyritään päivittämään säännöllisesti.

Tietoja säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työtehtävissään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella yhteistyökumppaneillemme. Pääsy henkilötietoja sisältäviin rekistereihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Verkkosivun evästeiden käyttö

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme kehittämiseksi ja niiden kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti, verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista.

Rekisteröidyn oikeudet

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi. Peruuttaaksesi suostumuksesi suoramarkkinointitarkoituksiin voit esimerkiksi ilmoittaa siitä meille sähköpostitse selosteen alussa mainittuihin sähköpostiosoitteisiin. Halutessasi estää sähköpostitse tapahtuvan suoramarkkinoinnin voit käyttää sähköpostissa olevaa lainmukaista linkkiä.

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä, tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Sinulla on oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista, vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä. Mikäli haluat tarkistaa sinusta tallennetut tiedot, tulee pyyntö lähettää kirjallisesti meille. Tarvittaessa pyynnön esittäjää voidaan vaatia todistamaan henkilöllisyytensä. Vastaamme pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme ehkä pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Sinulla on oikeus tietyin edellytyksin saada meille luovuttamasi tiedot yleisesti käytettävissä olevassa muodossa.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla. Saatamme tehdä päivityksiä myös lainsäädännön muuttuessa.